Aktuální čísloBuďte v kontaktu

qrkod


 

APSS ČR vydává také odborný časopis Listy sociální práce

LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Články

Josef Radimecký: České terapeutické komunity v roce 2018

Michaela Kaňová: Komunikace v péči o umírající, 1. díl 

Martin Pešek: Sebevražda a sebevražedné jednání klienta, 5. díl

Kateřina Melenová: Vůně ve službách sociální péče, 1. díl

Pavel Čáslava, Petr Matuška: Etické dilema: Klient s virovou hepatitidou typu B 

Ivana Jelínková, Lenka Vašutová: Neviditelní bezdomovci, nebo rodina jako celek?

Anne Kelly: Montessori mění svět lidí žijících s demencí

Eva Zakouřilová: Sociální terapie, 1. díl

Vladimír Hort: Inspekce? Inspekce!

Jana Merhautová: Hodina života aneb Co se stačí odehrát na chodbách pobytových zařízení

Michal Viereckl, Jiří Šupa: Reforma psychiatrické péče

Jiří Ondrušák: Nová forma mezinárodní teatroterapeutické konference v Olomouci

Petr Tomsa: Case management ve službách drogové prevence

Vladimír Hort: Podjatost inspekce

Jiří Juřena: Sociálně patologické jevy v azylovém domě

Simona Plischke: V medikaci se dopouštíme alarmujícího množství chyb

Markéta Vaculová: Asertivita jako strategie jednání aneb Jak být v mezilidské komunikaci přímý

Lukáš Holeček: Supervize v pobytových sociálních službách: kontraktování – dohoda o průběhu supervize

David Šourek: Doprovázení umírajících v pobytových zařízeních

Helena Krejčíková: Dříve vyslovené přání v sociálních službách

Marcela Hauke: Městská policie jako součást sociálních služeb. Fikce, nebo skutečnost?

Petra Štarková: Senioři a stereotypy

Veronika Hotová: Již pošesté a rozhodně ne naposledy – Šťastné stáří očima dětí

Barbora Schneiderová: Vyprávění příběhů nejen se seniory

Veronika Hotová: Den v zoo pro osoby se zdravotním postižením

Daniela Lusková, Andrea Tajanovská: Etická komise v sociální službě

Zuzana Holanová: Riziko vzniku malnutrice u seniorů v pobytové službě

Šárka Dořičáková: Sociální podnikání v České republice

Petra Štarková: Psychické násilí na seniorech. I slova mohou bolet

Vladimír Hort: "Porušení pracovní kázně" a jeho důsledky v pracovněprávním vztahu

Renata Kainráthová: UNIT CARE Koncept bydlení pro seniory

Magdalena Hanková: Komunikace s osobami s tělesným a zrakovým postižením

Milan Hanusek: Dentální hygiena jako součást kvalitní péče

Petra Štarková: Burnout syndrom aneb Jak pomáhat a nevyhořet (03/2015)

Magda Dohnalová a Petra Kulveitová: Studijní cesta do Švýcarska (03/2015)

Andrea Tajanovská: Reportáž psaná v gerontoobleku (02/2015)

Magdalena Hanková: SpoluMat aneb Na společenskou akci s asistentem (Sociání sužby 02/2015)

Václav Salajka: Pomoc Oblastní charity Hodonín českým vesnicím v rumunském Banátu (Sociální služby 01/2015)

Jakub Žákavec: Hodnocení zaměstnanců 1. část (Sociální služby 01/2015)

Renata Kolářová: Na co (ne)myslí management dobrovolnictví, 1. část (Sociální služby 12/2014)

Aneta Vidurová (Liga vozíčkářů): I transformace sociálních služeb má druhou stranu mince (Sociální služby 12/2014)

Marie Lukasová (Kancelář veřejného ochránce práv): Co nového v paliativní péči (Sociální služby 11/2014)

Magdalena Hanková: Sexuální výchova osob s tělesným postižením: prevence, která se opomíjí (Sociální služby 11/2014)

Karolína Friedlová: EBN – ošetřovatelství založené na důkazech (Sociální služby 10/2014)

Miroslav Michálek: Pomoc klientům se zrakovým postižením (Sociální služby 10/2014)

Markéta Jindřichovská: Zahradní terapie jako součást ergoterapie (Sociální služby 8-9/2014)

Romana Hušková: Návrat uživatelky s demencí do plnohodnotného života prostřednictvím péče domova pro seniory - kazuistika (Sociální služby 8-9/2014)

Dana Štěrbová: Osoby s mentálním postižením a pořeba sexuální výchovy a osvěty v sociálních službách (Sociální služby 6-7/2014)

Pavel Kosorin: Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest aneb Krátká lekce z praktického time managementu (Sociální služby 6-7/2014)

Lenka Dražilová: Paliativní péče v podmínkách pobytového zařízení sociální péče (Sociální služby 5/2014)

Jana Hrčová (PF Katolické univerzity v Ružomberoku): Senzorická integrácia ako jedna z alternatívnych intervencií u detí s poruchou autistického spektra (Sociální služby 4/2014)

Jana Vachulová (Raná péče EDA): Raná péče, část. 1. (Sociální služby 4/2014)

Alice Holečková (Psychiatrická nemocnice Bohnice): Propuštění z hospitalizace na psychiatrii jako důležité období z hlediska psychosociální podpory (Sociální služby 3/2014)

Heinz Rüegger (Diakonie-Zentrum Salzburg): Etické výzvy fenoménu demence (Sociální služby 2/2014) 

Pavel Kosorin (Armáda spásy Brno): Poklad na Stříbrném jezeře aneb Fundraising a "píár" v sociálních službách (Sociální služby 1/2014)

Irena Lintnerová (Centrum Kaňka): Aplikované pohybové aktivity (Sociální služby 1/2014)

Lucie Křesťanová (APPN): Díky online tlumočení mohou i neslyšící telefonovat (Sociální služby 12/2013)

Daniela Lusková (MPSV): Otázky a odpovědi k nastavení fakultativních činností v sociálních službách (Sociální služby 12/2013)

Markéta Sauerová: Teatroterapie - terapie překonávající bariéry (Sociální služby 11/2013)

APLA: Projekt podpory osob s poruchami autistického spektra při integraci na pracovní trh (Sociální služby 11/2013)

Lucie Neubertová: Osoba opatrovníka podle nového občanského zákoníku (Sociální služby 10/2013)

Adéla Hradilová: (Kancelář veřejného ochránce práv): Kompetence opatrovníka u klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb (Sociální služby 10/2013)

Andrea Pekárková: Sociálně-zdravotní problematika bezdomovectví, 1. část (Sociální služby 8-9/2013)

Zdeněk Kašpárek: Sociální služby v Izraeli (Sociální služby 8-9/2013)

Eliška Brožová (o. s. Anabell): Sama (se) sebou – poruchy příjmu potravy a s tím související problematika sociální izolace (Sociální služby 6-7/2013)

Adéla Hradilová (Kancelář veřejného ochránce práv): Nepravidelné podání léků s tlumivým účinkem v pobytových zařízeních sociálních služeb - Kdy jde o opatření omezující pohyb? (Sociální služby 6-7/2013)

David Šourek: Kontrasty služeb pro seniory v USA (Sociální služby 5/2013)

Kamil Podzimek: Terénní programy pro uživatele drog - 1. díl seriálu o adiktologických sociálních službách (Sociální služby 5/2013)

Rozhovor s Romanou Skála-Rosenbaum (předsedkyně Asociace Parkinson-Help, o. s.) (Sociální služby 4/2013)

Ladislav Tomeček (Kancelář Veřejného ochránce práv): Zvláštní režim a zásah do základních práv a svobod (Sociální služby 4/2013)

Jana Hrčová: Ako vybudovať multisenzorickú miestnosť (Snoezelen) (Sociální služby 3/2013)

Michaela Tichá: Motivace a motivování v sociálních službách (Sociální služby 2/2013)

Ľuba Heinzlová: Zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve světě (Sociální služby 2/2013)

Jitka Suchá: Trénování paměti u různých věkových a cílových skupin (Sociální služby 1/2013)