Aktuální čísloBuďte v kontaktu

qrkod


 

APSS ČR vydává také odborný časopis Listy sociální práce

LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Redakční rada

Mgr. Petr Brázda

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, následně při zaměstnání speciální pedagogiku na UK Praha a Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od r. 1989 do 1991 pracoval jako učitel na Základní škole v Choustníku, od r. 1991 do 1997 byl učitelem v Pomocné škole při ÚSP - CZP Klíček a od r. 1997 působí ve funkci ředitele Denního a týdenního stacionáře Klíček. Má dvě děti.

e-mail: klicek-usp@iol.cz

tel.: 381 28 22 87, 775 937 399

 

 

Ing. Daniela Lusková, MPA

Vystudovala VŠ obory sociální péče, ekonomie a řízení. Je držitelkou mezinárodního certifikátu IPMA pro projektové řízení, úroveň C, má zvláštní odbornou způsobilost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V současné době je ředitelkou domova pro seniory v Hradci Králové, sociální pracovnicí agentury podporující pěstounskou péči a  viceprezidentkou APSS pro kvalitu sociálních služeb.

e-mail: Daniela.Luskova@seznam.cz

tel.: 604 240 344

 

 

Mgr. Andrea Tajanovská, DiS.

Absolvovala magisterské studium veřejné správy na CEVRO Institut v Praze, bakalářské studium sociální pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích.Sociálním službám se věnuje od roku 2004. Je spoluzakladatelkou STROOM Dub, o. p. s., centra poskytujícího pobytové a ambulantní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Její hlavní činností je metodická, konzultační a vzdělávací činnost v sociální oblasti a řízení neziskových organizací. Je lektorkou Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.Dlouhodobě se zabývá projektovým managementem, kvalitou sociálních služeb, je autorkou řady vzdělávacích programů a kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Ve své profesní dráze byla redaktorkou nebo šéfredaktorkou několika periodik, např. Listů Prachaticka, Zpravodaje Jihočeské hospodářské komory, REVERS občasníku pro neziskové organizace Jihočeské rozvojové, o. p. s.,  STROOMOVIN, PORUSTIMESU apod. I v současné době přispívá do odborných časopisů (např. Sociální služby, Sešity sociální práce).

e-mail: 0212anta@seznam.cz

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Působí v sociálních službách od r. 1999. Nejprve jako ředitel Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od r. 2004 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi, středisko sociálních služeb). V r. 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a tuto funkci vykonává od r. 2008 na plný úvazek. Je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (a předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby), členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR a dalších expertních skupin a vyjednávacích týmů, r. 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.

e-mail: prezident@apsscr.cz

 

 

Ing. Renata Kainráthová

Absolvovala Vysoké učení technické v Brně, strojní fakultu, obor ekomomika a management. Od července 2002 do dubna 2003 pracovala jako vedoucí provozního úseku na DpS G centrum Tábor. Od května 2003 působí ve funkci vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře G-centra Tábor. Ve stejné instituci je zástupkyní ředitele. Je členkou Asociace průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb (APSQ).

e-mail: kainrathova.r@centrum.cz

tel.: 602 164 181

 

 

Ing. Petra Cibulková

 

Vystudovala magisterský obor Sociální politika na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, vedlejší specializaci Ekonomická žurnalistika. Kromě časopisu Sociální služby je šéfredaktorkou časopisu Listy sociální práce a v APSS ČR zastává zároveň funkci tiskové mluvčí.

e-mail: sefredaktor@apsscr.cz

tel.: 607 056 221

 

 

JUDr. Vladimír Hort

Po ukončení služby vojáka z povolání působil jako právník v soukromém sektoru. V letech 2001–2011 byl vedoucím kontrolního a právního oddělení a současně zástupcem ředitele Úřadu práce v Táboře. Nyní je v důchodu, ale působí jako lektor vzdělávacích zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ve kterých jsou průběžně vzděláváni zaměstnanci úřadů práce. Přednáší správní právo a pracovní právo, poskytuje konzultace otázek pracovního práva zaměstnavatelům i zaměstnancům. 

e-mail: vlad.hort@seznam.cz

tel.: 724 157 961

 

 

Mgr. Alena Sakařová

V současné době pracuje jako ředitelka Domova pro seniory Bechyně. V minulosti působila jako učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole Ruská v Praze. Původní profesí je zdravotní sestra a sestra specialistka ve výchovné péči. V roce 2001 absolvovala na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze bakalářský studijní program, obor Zdravotní vědy. Magisterské studium v oboru Sociální práce ukončila v roce 2011 na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Je členkou řídicí rady Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách, kde je její kompetencí předávání informací členské základně.

e-mail: reditelka@ddbechyne.cz

tel.: 381 211 024, 775 096 796

 

 

Mgr. Jan Vrbický

Vystudoval VŠ obor sociální práce a sociální politika. V současné době je vedoucím oddělení koncepce sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V minulosti pracoval jako sociální pracovník a vedoucí pracovník v preventivních sociálních službách a navazujících programech. Vedl pracovní skupinu komunitního plánování v Hradci Králové, kde působil jako vedoucí dávek sociální péče a koordinátor sociální práce. 

e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz 

tel.: 221 924 539, 608 797 081