Aktuální čísloBuďte v kontaktu

qrkod


 

APSS ČR vydává také odborný časopis Listy sociální práce

LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Slovo prezidenta

Časopis Sociální služby vznikl v roce 2009 transformací dlouholetého Zpravodaje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Jak tento Zpravodaj, tak odborný časopis Sociální služby prošel mnoha změnami, obsahovými, grafickými, ale i změnou periodicity vydávání. Z původního čtvrtletníku a dvouměsíčníku v roce 2009 se v roce 2010 stal jediný měsíčník v oblasti sociálních služeb.

Do časopisu Sociální služby pravidelně přispívají přední odborníci, zástupci MPSV ČR, krajů, měst a obcí a řada dalších expertů.

Jsem velmi rád a hrdý zároveň, že mohu prohlásit, že odborný časopis Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jenž nese název Sociální služby, je nejen jediným měsíčníkem a zároveň nejrozšířenějším odborným periodikem v oblasti sociálních služeb, ale zároveň jediným časopisem v České republice, který se orientuje na všechny typy a druhy sociálních služeb.

Přeji poskytovatelům sociálních služeb a všem čtenářům našeho časopisu, aby pro ně byl jeho obsah obohacením a pomáhal zvyšovat kvalitu sociálních služeb.


Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
www.horecky.cz